Momenteel neem ik zo weinig mogelijk nieuwe patiënten aan!

Ten eerste is de maximumcapaciteit voor nieuwe patiënten bijna bereikt;

Ten tweede ben ik mijn werkzaamheden als psychiater aan het afbouwen in verband met mijn naderende pensioen.

Informatie over de Praktijk

Sinds 2014 wordt onderscheid gemaakt tussen basis- en specialistische zorg. De basiszorg wordt vanuit de huisarts ingezet.

Voordat u een afspraak kunt maken met een medisch specialist (zoals een psychiater), heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, psychiater of behandelende instantie. Zonder deze verwijzing kunt u de kosten van een psychiatrisch consult of een behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Let erop dat op de verwijsbrief de AGB-code van de verwijzer vermeld dient te worden, alsmede uw vermoedelijke diagnose.

Waarneming

De waarnemer van mijn praktijk (in geval van ziekte, vakantie, afwezigheid, etc.) is psychiater Muge Trak. Klik hier om haar website te bezoeken.

Hoe loopt het verder?

Praktijk Iscanli heeft geen wachtlijst. U kunt onmiddelijk terecht. Doorgaans wordt u binnen enkele dagen gebeld voor het maken van een intake-afspraak. Vervolgens krijgt u een e-mail van ons met een digitale vragenlijst. U dient deze ingevuld aan ons terug te e-mailen vóór de intake-afspraak.

Wij stellen het op prijs (en bevelen het aan) om een naaste of familielid mee te nemen naar het eerste gesprek. U wordt door de psychiater na twee tot drie consulten op de hoogte gesteld van de bevindingen, de werkdiagnose en het behandelvoorstel.

Behandeling

De behandeling bestaat uit psychotherapie en/of het voorschrijven van medicatie. Ik behandel uitsluitend patiënten met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar.

De behandeling vindt grotendeels plaats via beeldbellen. Daarnaast zullen er de komende tijd diverse e-Health-modules beschikbaar komen.

Kosten

Uw behandeling bij psychiatriepraktijk Iscanli valt binnen het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. De behandeling wordt rechtstreeks door de verzekeraars vergoed.

Houd wel rekening met uw eigen risico, dat geldt voor alle verzekerden en voor alle zorg uit het basispakket waar u gebruik van maakt. Uw ziektekostenverzekeraar (of uw behandelaar) kan u daar meer over vertellen.

Woont u buiten Nederland, dan betaalt u het Nederlandse tarief voor behandelingen en dient u zelf uw declaraties in bij uw verzekeraar.

No-show

Psychiatriepraktijk Iscanli hanteert geen no-showtarief. Dat houdt in dat u niet hoeft te betalen als u door omstandigheden niet naar uw afspraak kunt komen. Indien u meermaals zonder bericht niet verschijnt, kan het echter zijn dat ik besluit behandeling te beëindigen.

Relevante wetgeving in uw behandeling

De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) kent een register van alle artsen (en andere hulpverleners) die bevoegd zijn in Nederland. Als arts ben ik hier in opgenomen.

De WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) heeft betrekking op uw patiëntendossier:

Klachten

Heeft u een klacht over de behandeling of behandelaar en komen we er samen niet uit, dan kunt u uw probleem voorleggen aan een klachtencommissie, waaraan praktijk Iscanli verbonden is.

U vindt hierover meer informatie in de folder.